onsdag 14 september 2011

Låt gå politik i landstinget

De borgerliga partierna tillsammans med Vrinnevilistan har låtit meddela att den borgerliga landstingsbudgeten för 2012 ligger fast. Detta trots att de ekonomiska förutsättningarna försämrats med cirka 150 miljoner kronor. Kortsiktigt är det naturligtvis bra för verksamheten att de få satsningarna som fanns i det borgerliga budgetförslaget blir av. Redan i budgetdebatten pekade vi socialdemokrater att det är otillräckligt. Vi har en betydligt högre ambitionsnivå när det gäller den östgötska hälso- och sjukvården. Långsiktigt är det närmast förödande att vi ytterligare ett år inte når upp till de finansiella mål de borgerliga själva har satt upp. Vårdverksamheten går med kraftiga underskott och de ekonomiska förutsättningarna försämras. Då kommer beskedet från landstingsledningen att man gör - ingenting! Det är en låt gå politik som är ohållbar i längden. Frågan är vad Marie Morell gör om skatteprognosen i oktober försämras ytterligare?

Inga kommentarer: