måndag 14 juli 2014

Beroendet av bemanningsföretag inom vården ökar

Det är utmärkt av Dagens Nyheter att belysa situationen kring den ökande kostnaden för bemanningsföretagen inom den svenska sjukvården. Trots en antagen gemensam nationell strategi som syftade till att halvera kostnaderna för inhyrd personal 2014 så visar all statistik att kostnaderna ökar. Det är naturligtvis en djup olycklig situation. Självklart kan det vara nödvändigt att möta tillfälliga toppar i arbetsbelastning med inhyrd personal, men nu har vi en situation där landstingen har stora svårigheter att klara den ordinarie bemanningen utan inhyrd personal. Östergötland tillhör de landsting som har den högsta ökningstakten i jämförelse med andra regioner och landsting. Det ska sägas att vi i kronor ligger på en låg kostnadsnivå. Vi från den politiska oppositionen i landstinget har vid flera tillfällen lyft denna fråga. Det är uppenbart att den borgerliga politiska landstingsledningen inte förmår att möta den här situationen. Man har helt enkelt inga förslag eller tankar på vilka åtgärder som behöver vidtas. Lyssnar man på ansvarigt personallandstingsråd Anita Jernberger (fp) som intervjuas av NT24 så får man detta tyvärr bekräftat. I vår socialdemokratiska personalstrategiska motion pekar vi på flera åtgärder som vi behöver vidta; en strategisk diskussion med samtliga berörda fackliga organisationer - en sådan diskussion måste innehålla en långsiktig lönestrategisk plan. Vidare behöver arbetsmiljön och arbetssituationen förbättras för vårdens medarbetare. Mer tid måste gå till patientmöten och mindre tid för administration. Vi måste också säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen- det handlar om att utveckla undersköterskans roll och kompetens i vårdteamet och att också satsa på sjuksköterskornas specialistutbildning. Men just nu vilar det ett tungt ansvar på den nuvarande borgerliga landstingsledningen som röstar ner våra förslag, utan att presentera något eget alternativ.

söndag 13 juli 2014

VM i Fotboll

En VM-final i fotboll är stort! Enligt uppgift var det 4 miljarder människor(!) i världen som såg finalen mellan Tyskland och Argentina. För mig var det rättvist att Tyskland vann med 1-0. De förde matchen och Mario Götze kunde avgöra för Tyskland i förlängningen! Att följa ett fotbolls VM är intensivt så nu när turneringen är över så kommer det att kännas lite tomt. En känsla som snart går över när de stora europeiska ligorna drar igång för en ny säsong!

måndag 7 juli 2014

Thomas Piketty

Thomas Piketty är en fransk ekonom som studerat ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets- och inkomstfördelningen. Jag var och lyssnade på honom under Almedalsveckan, när han talade på det ekonomiska seminariet som vi socialdemokrater arrangerade. Han har skrivit boken "Capital in the Twenty-first Century". Det är en bok som samlar statistik över hur välstånd- inkomster såväl som kapital i form av fastigheter, mark och aktier- har fördelats sedan 1700-talet i en rad länder. Hans tes är att ökad och extrem ojämlikhet inte är bra för ett lands tillväxt. Han pratar mycket om att problemet med ökad ojämlikhet, förutom att det till slut inte är ekonomiskt effektivt, är att det skapar ett missnöje hos den stora majoritet av befolkningen som arbetar hårt och betalar skatt. Missnöjet uppstår när välståndsökningen hamnar hos den rikaste delen av befolkningen. Magdalena Andersson pekade under seminariet på att under de borgerliga regeringsåren har ojämlikheten i ekonomin ökat i Sverige. Piketty är en mycket intressant ekonom som bedriver en forskning som behöver uppmärksammas.

söndag 29 juni 2014

Mycket bra tal av Stefan!

Det var vi Socialdemokrater som startade årets Almedalsvecka. Vår partiordförande Stefan Löfven levererade verkligen ett bra tal. Jobben, skolan och välfärden innehåll stod i centrum av hans budskap. På punkt efter punkt stakade han ut den socialdemokratiska politiken. Precis som många av oss reagerade Stefan med avsky över att det nazistiska "Svenskarnas Parti" för ut sitt budskap i Almedalen. Det var en stark inledning av talet när han pratade om människor lika värde och solidaritet med varandra. De varmaste applåderna kom när Stefan markerade uppgiften att riva könsmaktordningen i samhället. Han talade om rätten till heltid, den strukturella löneskillnaden och arbetets organisering. Moderaternas skattesänkningspolitik kritiserades men annars var det mycket bra av Stefan att tala så mycket om vad vi Socialdemokrater vill.

Almedalen

Så är Almedalsveckan 2014 igång. Jag tillhör de som tycker att den här veckan är mycket positiv. Det finns en historisk tradition som jag uppskattar. Olof Palme startade det hela 1968 med sommartal i all sin enkelhet. De senaste 5-10 åren har veckan utvecklats enormt. I år är det mer än 3300 seminarier och aktiviteter att välja mellan. Det finns en demokratisk funktion som är viktig i en fungerande demokrati. Det fria ordet och rätten att uttrycka sin åsikt präglar veckan. För den som orkar så bjuder alla tänkbara seminarier en gigantisk stor bildningsmöjlighet. Almedalens tradition är väl värd att försvara!

onsdag 25 juni 2014

Gemensamma vallöften för sjukvården

Det är naturligtvis en styrka att vi Socialdemokrater har enats om fyra vallöften som ska gälla i alla S-styrda landsting och regioner. Det första löftet handlar om jämlik vård efter vård. Det ska inte finnas gräddfiler i vården. Det är professionen som ska göra de medicinska bedömningarna, inte ersättningsmodeller. Det är alldeles uppenbart att för både den borgerliga regeringen och de moderatstyrda landstingen är det privatiseringar och marknadsstyrningen som ska lösa vårdens utmaningar. Det ser vi att det har de inte gjort. Det andra löftet handlar om cancervård inom fyra veckor. I vårt moderatledda landsting i Östergötland har vi alldeles för långa väntetider. Vi måste kunna prestera bättre. Det tredje löftet är ökat patientinflytande via vårdkontrakt. Dagens vårdgaranti, att man ska få vård inom en viss tid är inte tillräcklig. I stället bör det upprättas vårdkontrakt som omfattar alla delar av vården från första kontakten över undersökningar och remiss till specialistvård. Patienten ska ha inflytande över hela vårdkedjan. Det fjärde vallöftet handlar om att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom vården. Vi socialdemokrater avsätter två miljarder till landstingen för att kunna höja kvaliteten och öka personalstyrkan. Vi måste öka tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor. Jag är också övertygad om att långsiktigt kommer fler undersköterskor att behövas inom vården. Det är en stark och tydlig Socialdemokratisk politik för sjukvården som presenteras.

tisdag 24 juni 2014

Jämlik hälsa

Vi Socialdemokrater i Östergötland har under den här mandatperioden genomfört ett arbete för en jämlik hälsa. Vi tillsatte en kommission för jämlik hälsa bestående av nio forskare från Linköpings Universitet som bidrog med viktiga kunskapsunderlag. På så sätt fick vi möjligheten att utveckla vår politik grundad på aktuell forskning. Idag var det dags att presentera vilka politiska slutsatser vi dragit av kommissionens arbete. Vi har utarbetat ett antal politiska strategier för en jämlik hälsa. Det är strategier som ska vara vägledande för alla socialdemokrater som kommer att ha förtroendeuppdrag i Östergötland nästa mandatperiod. Menar vi allvar i arbetet för en jämlik hälsa måste arbetslösheten bekämpas. Inte minst gäller det ungdomsarbetslösheten. Att som ung människa känna att inte vara efterfrågan, inte behövd i samhället kan bidra till vikande framtidstro och också bidra till en sämre hälsa. Att alla barn ska ha lika möjligheter att lyckas i skolan är också en central punkt. En väl fungerande skola, som ser alla barn och styr resurser till de barn och ungdomar som har störst behov medverkar till ett mer jämlikt samhälle. Extra roligt var det att vår partiordförande lyfte fram den jämlika hälsan i sin stora intervju i DN idag.