måndag 15 september 2014

Valresultat

Väljarna har sagt sitt! Stefan Löfven blir landets nya statsminister. Allt pekar på ett majoritetsskifte i landstinget och skifte i Linköping och Söderköping. Vi socialdemokrater i Östergötland kan vara nöjda med valrörelsen. Mängder med olika aktiviteter har genomförts. När det gäller landstinget pekar mycket just nu på att vi bildar ett minoritetsstyre tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det kommer att vara ett styre som kommer att försöka hitta breda uppgörelser över blockgränserna. Vi behöver ha den slutliga röstsammanräkningen på plats för att veta det exakta valresultatet. Jag är personligen fylld av tillförsikt över det kommande arbetet.

lördag 13 september 2014

Rösta!

Jag hoppas på ett högt valdeltagande i valet. Vi kan vara stolta över den demokratiska traditionen i Sverige. Men det är viktigt att utnyttja sin rösträtt. Varje röst kommer att ha betydelse för det politiska vägvalet. Rösta i valet!

fredag 12 september 2014

Bra slutdebatt

Stefan Löfven gav tydliga besked om den socialdemokratiska politiken i slutdebatten inför söndagens val. Han klarade sig mycket bra och även om inget är klart innan rösterna räknas hoppas och tror jag att landets nya statsminister kommer att heta Stefan Löfven. Sverige behöver förändring och en politisk kursändring.

torsdag 11 september 2014

Slutspurt!

De här sista dagarna på valrörelsen handlar det oerhört mycket om att prata med medborgarna. Det är bra samtal vi kan föra. Vi ringer och knackar dörr och det roliga är att vi är så många som hjälper till. SSU:arna gör ett mycket gott arbete. Jag såg att bland ungdomsgruppen är stödet för de borgerliga partierna lågt! Nu hoppas jag på ett högt valdeltagande.

tisdag 9 september 2014

Sjukvården ska vara köfri

Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället. Därför är vår målsättning att sjukvården ska vara köfri. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och tillgängligheten ska vara så god att ingen ska behöva vänta längre än vad som är medicinskt motiverat på en undersökning eller behandling. Ingen patient ska lämna sjukvården utan att veta när återkoppling ska ges på provsvar eller behandlingsresultat. Vi föreslår ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Kontraktet ska fungera som en vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort.

måndag 8 september 2014

Många och bra samtal

I Östergötland genomför vi socialdemokrater en klassisk folkrörelsevalrörelse. På olika sätt samtalar vi med medborgarna. Vi knackar dörr, ringer, för samtal vid valstugorna och sprider vårt budskap på olika sätt. Vi når många människor på det här sättet. Jag upplever att våra förslag för att minska arbetslösheten, förbättra skolans kvalité och säkra välfärden möts med stort intresse. Nu är det mindre än en vecka kvar av valrörelsen och nu lägger vi en växel till.¨Vi kommer att genomföra mängder med aktiviteter de sista 100 timmarna av valrörelsen, allt för dels få ett högt valdeltagande och dels övertyga så många som möjligt att rösta på oss socialdemokrater.

söndag 7 september 2014

Vår vision är enkel!

Vår vision är en vård i världsklass. För att uppnå detta behöver vi personal som mår bra och trivs och en ledning som håller vad de lovar. Moderaterna har under de åtta år de styrt landstinget brutit flera vallöften, bland annat genom skattehöjningen 2013. Dessutom har vi idag en situation där vårdekonomin i landstinget blir allt sämre. Vi vill ändra på detta och satsa mer på personalen. Därför lovar vi följande. Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet. Vårdpersonal ska kunna leva ett liv där det finns tid och ork för både familj och arbete. Vi vill därför införa rätt till heltid och ge alla anställda möjligheten att orka jobba heltid. Mer personal i vården. Vårdpersonal protesterar och vädjar om mer resurser och tid. Vi lovar att satsa minst 75 miljoner på fler medarbetare i vården. den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa kompetensen och tillräckligt med tid för sina patienter. Medarbetare ska känna makt och inflytande över den egna arbetssituationen. Vi vill därför införa möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Vi vill utveckla landstinget i Östergötland till en attraktiv arbetsgivare.