torsdag 21 augusti 2014

Svikna vallöften

Valrörelsen är i full gång! Det känns oerhört stimulerande och för oss Socialdemokrater i Östergötland fungerar det mycket bra. Vi har bra samtal med våra medborgare och vi debatterar med våra politiska motståndare. När det gäller landstingspolitiken är det alldeles uppenbart att de borgerliga partierna med moderaterna i spetsen presenterar samma vallöften som de haft 8 år på sig att förverkliga. De svek löftet om oförändrad skatt från 2010 års valrörelse och de säger nu att cancersjukvården är ett prioriterat område. Samma vallöfte levererades 2010. Vi vet hur det gick! Östergötland har bland landets längsta väntetider. Vi måste kunna prestera bättre. Samma situation gäller våra vårdcentraler. Östergötland presterar under rikssnittet på en rad områden, om man lyssnar på våra patienter. Det gäller bland annat bemötande och delaktighet. Tillgängligheten försämras i aktuella mätningar och vi når inte egna uppställda mål. Moderaterna begär nu mandat för samma politik som misslyckats under två mandatperioder. Jag är övertygad om att väljarna har sett detta och är beredda att svara. "Det räcker nu". Landstingspolitiken behöver en ny kurs och jag är beredd att hålla i rodret!

tisdag 19 augusti 2014

Vår vision är enkel!

En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Vi vill förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö eftersom vi är övertygade om att det leder till bättre kvalitet i vården. Vi socialdemokrater vill att alla medarbetare ska känna inflytande och makt över den egna arbetssituationen och över planeringen av arbetstiden. Därför vill vi återinföra möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet och vårdpersonal ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete och familj. Därför vill vi införa rätt till heltid och samtidigt ge alla anställda möjlighet att orka jobba heltid. Vinner vi valet så ska vi starta ett personalpolitiskt utvecklingsarbete tillsammans med berörda fackliga organisationer som syftar till att utveckla landstingets arbetsplatser till de bästa i hela landet! Ska vi kunna säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen måste landstinget vara en attraktiv arbetsgivare!

måndag 18 augusti 2014

Bra (s) besked

Med tanke på situationen inom svensk skola med bland annat vikande resultat är det utmärkt att vi socialdemokrater idag tydliggör stora satsningar på landets lärare. 2,5 miljarder ska gå till högre löner. En särskild satsning ska göras på lärare som jobbar i skolor med tuffast förutsättningar. Vi presenterar också förslag på hur lärarnas administrativa uppgifter ska minska och hur kvaliteten på lärarutbildningarna ska öka. Totalt investerar vi 3,5 miljarder på att göra läraryrket mer attraktivt.

lördag 16 augusti 2014

Valupptakt

Vi socialdemokrater i Linköping hade en mycket bra valupptakt idag. Mikael Damberg gästade oss och gjorde en inspirerande genomgång av valets viktiga frågor. Vi var så många som ett 70-tal personer som under några timmar knackade dörr i Ljungsbro. Vi fick till många bra samtal. Det grundarbete som vi gjort under den här mandatperioden börjar bära frukt. Det är rätt kul när människor börja kommentera att vi varit tidigare och knackat på. Vi har lyssnat på synpunkter och förändrat vår politik. Nu kan vi också leverera besked om hur den socialdemokratiska politiken ser ut på riksplanet, inom kommunen och på landstingsnivå.

torsdag 14 augusti 2014

Dörrknackning

Det känns bra att vara igång med den här valrörelsens dörrknackningar. Vi var ett 20-tal socialdemokrater som knackade dörr i Skäggetorp idag. Vi för många intressanta och viktiga samtal och det finns ett stöd för de socialdemokratiska förslagen kring sysselsättning och skola. Tillgängligheten till vårdcentralen är en fråga som också dyker upp i samtalen. Många tycker att det borde vara lättare att kunna boka tider och få träffa vårdpersonal. Jag drar slutsatsen att det visar vilken betydelse vårdcentralen har för människors trygghet. Vi socialdemokrater har varit tydliga. Att förbättra tillgängligheten till vårdcentralerna är en prioriterad fråga för oss. Det ska vara lätt att nå vårdcentralen.

onsdag 13 augusti 2014

Vårdekonomin åt helt fel håll!

Trots att den moderata landstingsledningen bröt sitt tydliga vallöfte från 2010 om oförändrad landstingsskatt, så går utvecklingen vad gäller vårdekonomin helt åt fel håll. Man tvingas konstatera att den borgerliga landstingsledningen tappat greppet om utvecklingen. Under mandatperioden har landstinget lagt pengar på konsulter som gjort analyser av verksamhetens förutsättningar. Ekonomiska tillskott har tillförts verksamheten. Politiskt uttalades att 2013 var året då ekonomisk balans skulle skapas i vårdens verksamhet. Så blev det inte och utvecklingen går åt helt fel håll. Verksamheten går just nu med 249 miljoner i underskott! Godkänd budget 2014 är på -22 miljoner kronor. Det är anmärkningsvärt och allvarligt att vi har en politisk ledning som inte klarar av att uppnå de egna uppställda målen.

tisdag 12 augusti 2014

Bra besked från (s)

Idag har vi socialdemokrater presenterat ytterligare förslag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi föreslår ett sjukvårdslyft med traineejobb för unga i sjukvården och fler platser i sjuksköterskeutbildningen. Vi socialdemokrater investerar 700 miljoner kronor i traineejobb för att 5000 ungdomar ska få chansen till jobb och utbildning i sjukvården. Jobben kombineras med relevant yrkesutbildning med inriktning omvårdnad eller administration. Syftet är att ungdomarna ska ta steg på vägen mot utbildning till undersköterska eller medicinsk sekreterare. För att klara av att rekrytera personal med rätt kompetens även i framtiden måste fler ungdomar välja utbildning till vårdyrkena. Det nationella förslaget innebär 227 traineetjänster i Östergötland. Ett annat mycket viktigt förslag i sjukvårdslyftet är förslaget att investera i fler utbildningsplatser på både grundutbildningen och specialistutbildningen för sjuksköterskor. På grundutbildningen utökas antalet platser med 700 och satsningen innebär ytterligare 600 platser på specialistutbildningen. Kombinera detta förslag med vårt lokala förslag att förbättra de ekonomiska villkoren under studietiden för de som väljer att specialistutbilda sig så får vi en mycket stark sjukvårdspolitik. Vi socialdemokrater i Östergötland har länge pekat på behovet av att utbilda fler och är mycket nöjda med satsningen på fler utbildningsplatser.