måndag 7 juli 2014

Thomas Piketty

Thomas Piketty är en fransk ekonom som studerat ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets- och inkomstfördelningen. Jag var och lyssnade på honom under Almedalsveckan, när han talade på det ekonomiska seminariet som vi socialdemokrater arrangerade. Han har skrivit boken "Capital in the Twenty-first Century". Det är en bok som samlar statistik över hur välstånd- inkomster såväl som kapital i form av fastigheter, mark och aktier- har fördelats sedan 1700-talet i en rad länder. Hans tes är att ökad och extrem ojämlikhet inte är bra för ett lands tillväxt. Han pratar mycket om att problemet med ökad ojämlikhet, förutom att det till slut inte är ekonomiskt effektivt, är att det skapar ett missnöje hos den stora majoritet av befolkningen som arbetar hårt och betalar skatt. Missnöjet uppstår när välståndsökningen hamnar hos den rikaste delen av befolkningen. Magdalena Andersson pekade under seminariet på att under de borgerliga regeringsåren har ojämlikheten i ekonomin ökat i Sverige. Piketty är en mycket intressant ekonom som bedriver en forskning som behöver uppmärksammas.

Inga kommentarer: