tisdag 9 september 2014

Sjukvården ska vara köfri

Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället. Därför är vår målsättning att sjukvården ska vara köfri. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och tillgängligheten ska vara så god att ingen ska behöva vänta längre än vad som är medicinskt motiverat på en undersökning eller behandling. Ingen patient ska lämna sjukvården utan att veta när återkoppling ska ges på provsvar eller behandlingsresultat. Vi föreslår ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Kontraktet ska fungera som en vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort.

Inga kommentarer: