lördag 13 september 2014

Rösta!

Jag hoppas på ett högt valdeltagande i valet. Vi kan vara stolta över den demokratiska traditionen i Sverige. Men det är viktigt att utnyttja sin rösträtt. Varje röst kommer att ha betydelse för det politiska vägvalet. Rösta i valet!

Inga kommentarer: