söndag 7 september 2014

Vår vision är enkel!

Vår vision är en vård i världsklass. För att uppnå detta behöver vi personal som mår bra och trivs och en ledning som håller vad de lovar. Moderaterna har under de åtta år de styrt landstinget brutit flera vallöften, bland annat genom skattehöjningen 2013. Dessutom har vi idag en situation där vårdekonomin i landstinget blir allt sämre. Vi vill ändra på detta och satsa mer på personalen. Därför lovar vi följande. Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet. Vårdpersonal ska kunna leva ett liv där det finns tid och ork för både familj och arbete. Vi vill därför införa rätt till heltid och ge alla anställda möjligheten att orka jobba heltid. Mer personal i vården. Vårdpersonal protesterar och vädjar om mer resurser och tid. Vi lovar att satsa minst 75 miljoner på fler medarbetare i vården. den som blir sjuk ska veta att han eller hon får hjälp av personal som har den bästa kompetensen och tillräckligt med tid för sina patienter. Medarbetare ska känna makt och inflytande över den egna arbetssituationen. Vi vill därför införa möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Vi vill utveckla landstinget i Östergötland till en attraktiv arbetsgivare.

Inga kommentarer: