torsdag 11 september 2014

Slutspurt!

De här sista dagarna på valrörelsen handlar det oerhört mycket om att prata med medborgarna. Det är bra samtal vi kan föra. Vi ringer och knackar dörr och det roliga är att vi är så många som hjälper till. SSU:arna gör ett mycket gott arbete. Jag såg att bland ungdomsgruppen är stödet för de borgerliga partierna lågt! Nu hoppas jag på ett högt valdeltagande.

Inga kommentarer: