måndag 1 september 2014

Byt riktning i landstinget

Idag publicerade Corren en artikel som jag och Anna Larsson har skrivit. Vi tar upp flera viktiga framtidsfrågor i vår artikel. De tre östgötska akutsjukhusen ska drivas samhället i landstingets regi, utan vinstintresse, för att garantera kvalitet och långsiktighet för medborgarna. Vi tar också upp frågan om forskningens betydelse för en bra hälso- och sjukvård i Östergötland. Vi vill fortsätta att utveckla universitetssjukhuset till ett framgångsrikt centrum för medicinsk kunskapsutveckling. Vård ska ges efter behov och vi pekar också på att en av de viktigaste framtidsfrågorna är att aktivt arbeta för att utjämna skillnaden i hälsa mellan såväl befolkningsgrupper som länsdelar och stadsdelar. En av våra prioriterade frågor handlar om att förbättra tillgängligheten till vården. Vårdpersonal måste bli administrativt avlastad för att på så sätt skapa mer tid för patientkontakt. Den nuvarande borgerliga landstingsledningen bröt vallöftet om oförändrad skatt, man har misslyckats med att få balans i vårdekonomin och köerna inom cancersjukvården är oacceptabelt långa. Landstinget i Östergötland behöver en ny politisk ledning som rustar hälso- och sjukvården för framtidens utmaningar. Vi socialdemokrater är beredda att ta det ansvaret.

1 kommentar:

Christer Gustavsson sa...

Jag hittar ingen länk till ert program inför valperidoen för Östergötland!