onsdag 13 februari 2013

Bra diskussioner med DHR

Större delen av dagen har jag varit med DHR Östergötland och diskuterat främst hjälpmedelsfrågor. Det har varit mycket bra diskussioner. Alla behöver vi hjälpmedel i vår vardag. ett trappräcke i en brant trappa. en stege för att nå de högsta hyllorna i köksskåpet. En del är mer beroende av sina hjälpmedel än andra. En käpp för den med dålig balans eller ett språkverktyg för den strokedrabbade kan vara skillnanden mellan ett aktivt liv i oberoende eller totalt beroende. Välfungerande hjälpmedel är en förutsättning för alla ska kunna leva ett aktivt och oberoende liv och vara med och bidra till samhället i så stor utsträckning som det är möjligt. Det handlar i grunden om att alla förtjänar den frihet det innebär att kunna fungera som en självständig individ. Riktlinjer som gäller hjälpmedel måste baseras på varje individs unika behov. Men det var inte bara policyfrågor rörande hjälpmedel vi diskuterade. Förändringen inom hemsjukvården var en annan fråga vi diskuterade. Brukarorganisationerna sitter inne med så mycket kunskap och erfarenhet som en stor organisation som landstinget behöver lyssna på. Därför är det mycket viktigt att vi hittar former för dialog och samtal.

Inga kommentarer: