tisdag 12 februari 2013

Räntan

Under onsdagen sammanträder riksbankens direktion för att besluta om styrräntan. Det tycks vara två möjliga beslut som diskuteras bland ekonomerna. Oförändrad nivå eller en sänkning till 0,75%. De som tror att det blir en sänkning hänvisar bland annat till att flera ledamöter i direktionen tydligen ville sänka mer i december än vad som blev beslutat. Nordeas ekonomer tror på en sänkning och motiverar det med Sveriges höga arbetslöshet och en mycket låg inflation. Att sänka räntan är ett klassiskt sätt att expandera ekonomin. Alla vägar som kan bekämpa arbetslösheten i vårt land har mitt stöd. Vi behöver verkligen en kursändring och en politik för full sysselsättning i vårt land.

Inga kommentarer: