måndag 18 februari 2013

Ökade klyftor

Statistiska centralbyrån har presenterat ny statistik som visar att inkomstklyftorna ökat i samhället. Framför allt är det gruppen med längst inkomster som har ökat. Vad gör då den moderata statsministern Fredrik Reinfeldt när han får frågor kring utvecklingen. Jo, skjuter raskt ansvaret på den socialdemokratiska regeringen före valet 2006! Vi har en statsminister som inte tar ansvar och gärna lägger skulden på någon annan. Det må vara myndigheter, bolagsstyrelser eller politiska motståndare. Nu visar SCB:s siffror att andelen med låga inkomster har ökat mer sedan Fredrik R tillträde 2006 jämfört med perioden 1999-2006. Den som vill söka stöd i forskningen kring den positiva betydelsen av jämlika samhällen bör läsa Wilkinson/Picketts bok "Jämlikhetsanden" som kom 2009. Det ska sägas att även den borgerliga regeringen kan då och då markera betydelsen av ett samhälle som håller ihop. Men då gäller det att agera och faktiskt forma en politik som motverkar den nuvarande utvecklingen. Jag ser inga tecken på att någon sådan politisk kursändring är på gång i Rosenbad.

Inga kommentarer: