lördag 9 februari 2013

Vårdrelaterade infektioner

Vi socialdemokrater i landstinget har tagit upp frågan om de vårdrelaterade infektionerna. Att vårdas på sjukhus och drabbas av en vårdrelaterad infektion leder till onödigt lidande för patienten och fördyrar vården. Problemet för landstinget i Östergötland är att vi är sämre än många andra landsting när det gäller detta. Vi ligger långt över de mål som socialstyrelsen satt upp. Vi borde göra mer för att få ner nivån i Östergötland på patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner. Vi socialdemokrater har pekat på ett samband och det är den överbeläggningssituation som vi haft på flera vårdavdelningar. Jag tycker det är ett märkligt svar som landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell levererar när vi tar upp detta. Hon hänvisar till en markant ökning av multiresistenta bakterier för ett par år sedan. Stämmer säkert, men om detta skedde för ett par år sedan borde vi väl prioritera insatserna för ökad patientsäkerhet. Det blir ingen trovärdighet att i skrift formulera mål kring patientsäkerhet samtidigt som den politiska ledningen i praktiken står för en "låt gå politik". Man noterar problemet med muliresistenta bakterier, man noterar överbeläggningssituationen och man har precis samma kunskap som vi socialdemokrater när det gäller de vårdrelaterade infektionerna. Det är dags att ställa frågan till den politiska ledningen. Vilka nivåer anser ni är acceptabla när det gäller vårdrelaterade infektioner och överbelääggningar i verksamheten?

Inga kommentarer: