söndag 17 februari 2013

Scenkonsten

Det pågår ett viktigt arbete inom scenkonsten i Östergötland. Landstinget tillsammans med Norrköpings och Linköpings kommuner har givit styrelserna för Östgötateatern, SON och Östgötamusiken i uppdrag att redovisa hur samarbetet inom ett gemensamt scenkonstbolag kan utvecklas. Genom att bilda ett gemensamt bolag är jag övertygad om att vi kan stärka kulturen i Östergötland. Med tanke på att den borgerliga regeringen inte skriver upp anslaget till östgötakulturen med mer än 0,61% så måste vi ta ett stort regionalt ansvar. Kan vi effektivisera marknadsföring och administration så kan ekonomiska resurser användas för att utveckla verksamheten. För Östergötlands utveckling och attraktionskraft är det viktigt att vi kan erbjuda kulturupplevelser av högsta klass. Här är våra kulturinstitutioner viktiga.

Inga kommentarer: