onsdag 28 juli 2010

Folkligt stöd för höjd landstingsskatt

Det är naturligtvis en mycket intressant undersökning som Corren publicerar idag. Genom Sifo har 1000 personer i Linköping besvarat frågan "kan du tänka dig att betala mer i landstingsskatt?"Det visar sig att 55% svarar ja på frågan. Föga förvånande är en klar majoritetet av de rödgröna sympatisörerna för en sådan utveckling. Men det som är mest intressant är att 45-48% av de borgerliga väljarna kan tänka sig en skattehöjning. I Folkpartiets fall är det fler sympatisörer som säger ja än nej. Men de borgerliga partierna säger kategoriskt nej till en skattehöjning. Istället upprepas kravet att budget skall hållas och att det gäller att rationalisera och effektivisera. Ord som klingar allt mer innehållslöst! Att prata om rationaliseringar samma vecka som socialstyrelsen hårt kritiserat landstinget för bristande patientsäkerhet är naivt. Kritiken växer mot långa vårdköer, brist på vårdplatser och en pressad personal. Allt fler, inte bara medarbetarna inom vården, efterlyser besked från den borgerliga landstingsledningen vilka åtgärder man är beredd att vidta. De borgerliga partierna avvisar skattehöjning. Man säger nej till 300 miljoner kronor per år till förstärkning av vården i Östergötland. Vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet tänker höja landstingskatten med 50 öre om vi vinner valet. Vi vill satsa på förbättringar när det gäller de äldres sjukvård, öka insatserna kring barn och ungdomars psykiska hälsa, göra ytterligare satsningar på det förebyggande hälsoarbetet samt förbättra missbruksvården i länet.

1 kommentar:

Johan Walan sa...

Bra inlägg. Och, helt riktigt, mycket intressant undersökning. Jag har på min blogg kommenterat landstingsrådets Sven-Eric Nilssons slappa vulgärkritik av den offentliga sektorn, inklusive den sjukvård som han är satt till att leda, här http://johanwalan.blogspot.com/2010/07/i-den-offentliga-sektorn-finns-en.html