tisdag 27 juli 2010

Var finns den politiska ledningen?

Socialstyrelsen riktar hård kritik mot landstinget i Östergötland för bristande patientsäkerhet på Universitetssjukhuset. Massmedia ägnar nyheten stor uppmärksamhet. Corren har det som första nyhet idag och ägnar frågan ett uppslag. Socialstyrelsen kräver att landstinget säkerställer patientsäkerheten genom att förbättra platssituationen så att risken för överbeläggning minimeras. Under dagen har flera intervjuer gjorts med medarbetare inom landstinget som vittnar om en oerhört pressad situation. De tycker att det är utmärkt att socialstyrelsen uppmärksammar situationen. Det är också bra att landstingets ansvariga tjänstemän snabbt agerat och presenterat en åtgärdsplan, som bland annat innebär att antalet vårdplatser ska öka på flera avdelningar. Det är också bra om samarbetet mellan landstinget och kommunerna kan öka. Vad som är mindre bra är den totala frånvaron av politiskt ansvarstagande från nuvarande majoritet. Med en rubrik som "situationen på US är akut", så spelar det ingen roll om beslut om vårdplatser tas i tjänstemannaorganisationen. Jag tycker det är förvånande att inte den borgerliga politiska ledningen kommenterar socialstyrelsens allvarliga kritik. Landstinget är en politisk ledd organisation och med det krävs det en politisk ledning som faktiskt är beredd att leda organisationen, även i besvärliga situationer.

Inga kommentarer: