lördag 31 juli 2010

Höghastighetståg behövs i Sverige

SJ har kvalitetsproblem som företag. Att låta resenärer sitta i ett kokhett tåg i flera timmar förstärker naturligtvis inte SJ:s varumärke. Nu har jag sett och läst flera debattinlägg som kopplar ihop SJ:s problem med ett nej till höghastighetståg i Sverige. Argumenteringen går ut på att eftersom SJ fungerar så dåligt så blir det också fel att satsa på höghastighetståg. För mig blir det fel slutsats. Oavsett SJ:s problem så behöver Sverige höghastighetsjärnväg. Snabba förbindelser med resten av Europa är en central framtidsfråga för vårt land. Faktaunderlag finns. Projektet kan starta med Ostlänken. Linköping och Norrköping har god beredskap att snabbt klara den fysiska planeringen för nya spår och nya resecentrum i städerna.
Nu fattas bara ett positivt besked från staten!

Inga kommentarer: