onsdag 18 december 2013

Brasilien köper Jas-plan

Under dagen har Brasiliens köp av Jas Gripen bekräftats. Det är mycket glädjande för SAAB, Linköping och Sverige som industrination. Det är en styrka för ett litet land som Sverige att vi har en flygindustri som kan konkurrera på en världsmarknad. Försäljningen till Brasilien kan öppna upp för andra affärer, inte minst i Sydamerika. Affären är även ett kvitto på det tekniska kunnande som finns och har funnits i generationer inom SAAB i Linköping. Det är många som har bidragit och som med rätta kan känna sig stolta idag.

Inga kommentarer: