tisdag 17 december 2013

Regionfrågan

Arbetet med att bilda "region Östergötland" går vidare. Idag har en enig landstingsstyrelse tillstyrkt förslaget i regeringens departementskrivelse, som är ute på remiss just nu. Det formella beslutet att Östergötland får ta över det regionala utvecklingsansvaret kommer riksdagen att fatta sen vår 2014. Då måste mycket av förberedelserna i Östergötland vara så gott som klara. Just nu har en tjänstemannagrupp gjort ett gott arbete med att analysera alla de frågor som regionförbundet östsam arbetat med. Merparten av frågorna kommer att fortsätta finnas på den regionala nivån. Att bilda region inom nuvarande länsgräns är inget slutmål för oss Socialdemokrater. Vi behöver bilda regioner i en större geografi för att säkra en god hälso- och sjukvård och en långsiktig finansiering av vår välfärd.

Inga kommentarer: