torsdag 12 december 2013

Framtidens sjukvård

Idag har Kommunal presenterat en rapport om den framtida hälso- och sjukvården. I rapporten lyfter man fram behovet av omvårdnad och vilken roll undersköterskorna spelar. Jag tycker det är en viktig rapport. Vården behöver alla sina yrkeskategorier. Ska vi ha en patientsäker och effektiv vård är det viktigt att rätt kompetens används på rätt ställe. Vi socialdemokrater har presenterat satsningar på att anställa mer personal i vården för att möta vårdens behov och framtida utmaningar. Kommunal presenterar även flera punkter som enligt rapporten skulle leda till en bättre sjukvård. De pekar på behovet av att främja ett teambaserat arbetssätt i hälso- och sjukvården. De skriver: " Genom att se olika yrkesgruppers unika kompetenser skapas en helhet runt patienten. Framtidens rekryteringsbehov kräver att fler yrkeskompetenser, inte färre, arbetar tillsammans." jag tycker detta är en viktig punkt för att utveckla vården.

Inga kommentarer: