söndag 22 december 2013

Dyr reform

Det har kommit en mycket intressant studie från institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Studien visar att den borgerliga regeringens reform med sänkta arbetsgivaravgifter för unga har ökat ungdomars sysselsättning med cirka två procent. Men varje jobb har kostat skattebetalarna 1-1,6 miljoner kronor. I sitt remissvar till regeringen påpekade institutet att tidigare studier om hur sänkta arbetsgivaravgifter påverkat arbetsmarknaden visar att det gett väldigt liten effekt. Det är en fullständig orimlig politik som den borgerliga regeringen för. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är på en mycket hög nivå. Åtgärderna har misslyckats och dessutom är regeringen inte effektiv med skattebetalarnas pengar.

Inga kommentarer: