måndag 30 december 2013

Framtidens hälso- och sjukvård

Det är uppenbart att den östgötska hälso- och sjukvården står inför viktiga framtidsutmaningar. Den nuvarande moderatledda landstingsledningen har inte lyckats rusta vården för framtidens behov och utmaningar. Det är utmärkt att vårt landsting ligger i topp när det gäller medicinska resultat i jämförelse med andra landsting, men vi kan inte nöja oss med det. Landstingsledningen har misslyckats med att skapa ekonomisk balans i vårdverksamhetet. Det är ett anmärkningsvärt misslyckande då vårdverksamheten under året fått kraftiga ekonomiska tillskott. Att vi har verksamheter som ständigt lever under dålig ekonomi försvårar utvecklingsarbete och hotar patientsäkerheten. Det är dessutom ett ineffektivt sätt att hantera skattemedel. Vårt landsting har stora svårigheter med vårdrelaterade infektioner. Här måste det nya året innebära ett prioriterat arbete att minska nivåerna. Det är ett onödigt mänskligt lidande när patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner och det fördyrar vården. 2014 måste också innebära ett prioriterat arbete när det gäller att säkra landstingets kompetensförsörjning. Det är oroväckande att vi inte kunnat starta upp beslutade vårdplatser under året på grund av rekryteringssvårigheter av medarbetare. Vi socialdemokrater har presenterat flera förslag i den genomarbetade motion kring personalpolitik som vi lämnat in under hösten. Ett annat område som Östergötland halkat efter är cancersjukvården. Jag och vi socialdemokrater skulle vilja se ett utvecklingsprogram som syftar till att på bred front förbättrar den östgötska cancersjukvården. Ett problem är väntetiderna mellan läkarbesök och diagnos och start av behandling. Vår sjukvårdsregion har satt upp bra och tydliga mål när det gäller som vi utifrån ett patientperspektiv måste nå. Frågan är vilken kraft det finns i den nuvarande moderatledda landstingsledningen så här sista året på den här mandatperioden. Landstinget behöver en ny politisk ledning som förmår att arbeta med hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar.

Inga kommentarer: