söndag 22 juni 2014

Bekämpa arbetslösheten

För några dagar sedan hade Mikael Damberg och Johan Löfstrand en mycket viktig debattartikel i Corren. De visar att skillnaden i svensk politik står mellan fortsatta skattesänkningar som visat sig ge dålig utdelning eller aktiva insatser som garanterar våra ungdomar jobb. I Östergötland har ungdomsarbetslösheten stigit med sju procent de senaste fem åren med borgerlig regering. I artikeln pekar de på att ungdomsarbetslösheten nu är så hög att EU- kommissionen har beviljat krisstöd till ett antal regioner i vårt land. Värmland, Dalarna och Blekinge är några områden som får EU-stöd. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre nu än när regeringen Reinfeldt tillträde. Vi socialdemokrater presenterar en rad aktiva åtgärder för att minska arbetslösheten. Vi har avsatt ekonomiska resurser i vår budget för att varje ung arbetslös ska erbjudas praktik, utbildning eller jobb inom 90-dagar. Vi socialdemokrater vill införa utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning. Vi vill investera i fler utbildningsplaster på universitet, högskola och Komvux. Det behövs en ny politik i Sverige så att ungdomsarbetslösheten kan bekämpas.

Inga kommentarer: