söndag 15 juni 2014

Landstingsfullmäktige

Det drar ihop sig till den här mandatperiodens sista budgetfullmäktige i landstinget. Under tisdagen har vi budgetdebatt. I vårt gemensamma budgetförslag som vi Socialdemokrater lägger tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör vi kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården i Östergötland. Vi tillför Hälso- och sjukvårdsnämnden 150 miljoner kronor 2015, vilket innebär bättre förutsättningar att möta identifierade behov, satsningar på prioriterade grupper. Det är också resurser som innebär en utveckling av primärvården och att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Tillgängligheten till primärvården är för klen just nu. Med en ny politisk ledning av landstinget hoppas jag att vi kan ändra kursen så att vårdens medarbetare får mera tid till patientkontakter. Med vårt budgetförslag rustar vi vården för framtidens behov.

Inga kommentarer: