onsdag 25 juni 2014

Gemensamma vallöften för sjukvården

Det är naturligtvis en styrka att vi Socialdemokrater har enats om fyra vallöften som ska gälla i alla S-styrda landsting och regioner. Det första löftet handlar om jämlik vård efter vård. Det ska inte finnas gräddfiler i vården. Det är professionen som ska göra de medicinska bedömningarna, inte ersättningsmodeller. Det är alldeles uppenbart att för både den borgerliga regeringen och de moderatstyrda landstingen är det privatiseringar och marknadsstyrningen som ska lösa vårdens utmaningar. Det ser vi att det har de inte gjort. Det andra löftet handlar om cancervård inom fyra veckor. I vårt moderatledda landsting i Östergötland har vi alldeles för långa väntetider. Vi måste kunna prestera bättre. Det tredje löftet är ökat patientinflytande via vårdkontrakt. Dagens vårdgaranti, att man ska få vård inom en viss tid är inte tillräcklig. I stället bör det upprättas vårdkontrakt som omfattar alla delar av vården från första kontakten över undersökningar och remiss till specialistvård. Patienten ska ha inflytande över hela vårdkedjan. Det fjärde vallöftet handlar om att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom vården. Vi socialdemokrater avsätter två miljarder till landstingen för att kunna höja kvaliteten och öka personalstyrkan. Vi måste öka tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor. Jag är också övertygad om att långsiktigt kommer fler undersköterskor att behövas inom vården. Det är en stark och tydlig Socialdemokratisk politik för sjukvården som presenteras.

Inga kommentarer: