tisdag 24 juni 2014

Jämlik hälsa

Vi Socialdemokrater i Östergötland har under den här mandatperioden genomfört ett arbete för en jämlik hälsa. Vi tillsatte en kommission för jämlik hälsa bestående av nio forskare från Linköpings Universitet som bidrog med viktiga kunskapsunderlag. På så sätt fick vi möjligheten att utveckla vår politik grundad på aktuell forskning. Idag var det dags att presentera vilka politiska slutsatser vi dragit av kommissionens arbete. Vi har utarbetat ett antal politiska strategier för en jämlik hälsa. Det är strategier som ska vara vägledande för alla socialdemokrater som kommer att ha förtroendeuppdrag i Östergötland nästa mandatperiod. Menar vi allvar i arbetet för en jämlik hälsa måste arbetslösheten bekämpas. Inte minst gäller det ungdomsarbetslösheten. Att som ung människa känna att inte vara efterfrågan, inte behövd i samhället kan bidra till vikande framtidstro och också bidra till en sämre hälsa. Att alla barn ska ha lika möjligheter att lyckas i skolan är också en central punkt. En väl fungerande skola, som ser alla barn och styr resurser till de barn och ungdomar som har störst behov medverkar till ett mer jämlikt samhälle. Extra roligt var det att vår partiordförande lyfte fram den jämlika hälsan i sin stora intervju i DN idag.

Inga kommentarer: