onsdag 18 juni 2014

Landstingsfullmäktige

Under de två dagar som landstingsfullmäktige har haft sammanträde är det flera viktiga beslut som tagits. Det handlar först och främst om budgetbeslutet. Jag hoppas på ett gott utfall i valet så att våra socialdemokratiska förslag kan genomföras. Satsningar på primärvården och cancervården är några viktiga profilfrågor. Vi har fattat beslut om att bilda region Östergötland. Det är ett viktigt beslut som jag hoppas kan bidra till en god utveckling av vårt län. För oss socialdemokrater är detta bara ett steg på vägen mot en regionbildning i en större geografi. Idag har landstingsfullmäktige med stor majoritet fattat beslut om att bilda ett scenkonstbolag. Det är ett bra beslut som jag är övertygad om kommer att långsiktigt bidra till en positiv utveckling av det östgötska kulturlivet.

Inga kommentarer: