tisdag 10 juni 2014

Ett framgångsrikt Universitet

Linköpings Universitet är framgångsrikt. Universitetet bedriver en bra grundutbildning som står sig väl i konkurrensen från andra Universitet. Flera forskningsområden håller hög internationell klass. Linköping och Norrköping är bra studieorter för studenterna. Det är klart att vår region drar nytta av Universitetet. Det handlar om attraktionskraft och tillväxt för Östergötland. När de regionala utvecklingsfrågorna går över till den nya regionen som bildas 2015 hoppas jag kunna medverka till ett ytterligare fördjupat samarbete med Linköpings Universitet. Idag har jag haft styrelsemöte med styrelsen för filosofiska fakulteten. En styrelse som jag haft förmånen att sitta i under flera mandatperioder. Jag hoppas verkligen att vi kan få till en forskning kring bildandet av den nya regionen. Det har varit en intressant process, väl värd att studera.

Inga kommentarer: