tisdag 3 juni 2014

Region Östergötland

Att utveckla Region Östergötland till en attraktiv region med bra näringslivsklimat och hög attraktionskraft blir en central uppgift för Regionfullmäktige nästa mandatperiod. Regionförbundet Östsam upphör 1/1 2015 och istället bildas Region Östergötland och landstingsfullmäktige byter namn till Regionfullmäktige. Arbetet med att forma den nya regionen pågår för fullt. Idag har jag tillsammans med andra förtroendevalda arbetat med tillväxtfrågorna. Jobb skapas genom framgångsrika företag, små som stora! Regionens uppgift är att skapa så goda förutsättningar för dessa företag att växa! Så skapas fler jobb. Politiskt är det en viktig uppgift för oss socialdemokrater att bekämpa den höga arbetslösheten i vårt land. Det gör vi bäst genom en aktiv närings- och utbildningspolitik. Just nu är det för många företag i Östergötland som skulle vara beredda att anställa, bara de fick tag i personer med rätt kompetens. Vi har ett stort matchningsproblem på arbetsmarknaden som den borgerliga regeringen gjort för lite för att lösa. Arbetsdagen avslutades med överläggningar med länsstyrelsen kring den nya regionen och hur vi tillsammans kan utveckla Östergötland.

Inga kommentarer: