måndag 2 juni 2014

Dags för kursändring i landstinget

Idag presenterade de borgerliga partierna och Vrinnevilistan sitt budgetförslag för landstinget. Inte mycket nytt och framförallt är det en budget som inte rustar landstinget för framtidens utmaningar. Man har styrt landstinget i två mandatperioder och de problem som finns kan inte skyllas på någon annan. Företrädarna för de borgerliga partierna tar själva upp det höga kostnadsläget som ett problem. Frågan som måste ställas är naturligtvis varför den politiska ledningen inte åtgärdat utvecklingen tidigare. Under de åren de borgerliga partierna styrt landstinget så uppgår vårdverksamhetens ekonomiska underskott till totalt över 1 miljard kronor. De borgerliga partierna tvingades svika sitt vallöfte om oförändrad landstingsskatt när verkligheten kom ikapp en misslyckad politik. Det råder en kortsiktighet och ryckighet i den politiska ledningen av landstinget just nu. detta skapar ingen stabilitet och långsiktighet för verksamheten. Vårdkvaliteten och vårdpersonalens villkor hänger ihop. Stressad och pressad vårdpersonal har inte alltid möjlighet att ge den goda omvårdnaden man skulle vilja ge. landstingets medarbetare måste få bättre förutsättningar att arbeta förebyggande för att undvika vårdrelaterade skador och infektioner. Om man inte vågar se de utmaningar vården i Östergötland står inför kommer man inte heller kunna prestera några lösningar. För oss är det tydligt, vårdkvaliteten behöver förbättras och vårdens medarbetare behöver bättre villkor. Vi Socialdemokrater kommer att tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att presentera vår alternativa budget i nästa vecka.

Inga kommentarer: