måndag 9 juni 2014

Stark (s) budget för landstinget

Idag har vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat vår alternativa budget för landstinget. Vår gemensamma budget innebär att regionens hälso- och sjukvård rustas för framtidens utmaningar. Vi gör kraftiga satsningar på primärvården och patientsäkerheten. Budgeten innehåller även ekonomiska resurser som vi vill använda till att utveckla cancersjukvården och korta väntetiderna. En av de stora framtidsutmaningarna för hälso- och sjukvården är att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Landstinget behöver blir en attraktivare arbetsgivare. En av de första åtgärderna som vi vidtar om vi för möjlighet att styra landstinget efter valet är att i dialog med de fackliga organisationerna utforma långsiktig arbetsgivarpolitik. Det kan handla om arbetsmiljö, rätten till heltidstjänster, införandet av olika arbetstidsmodeller och satsning på specialistkompetens. Vi socialdemokrater kommer att förstärka hälso- och sjukvården nationellt med två miljarder kronor. Det gör 91 miljoner till Östergötland. Det är resurser som bland annat ska förstärka och rusta våra vårdcentraler för framtiden och stärka hälso- och sjukvården för de äldre. Om vår budget kan genomföras förbättras också tillgängligheten till hälso och sjukvården. Antagligen kommer vårt budgetförslag att förlora omröstningen i fullmäktige om en vecka. det kräver en valseger för att vi ska få möjlighet att förverkliga våra tankar på en bättre hälso- och sjukvård för alla östgötar. Varje röst kommer att vara viktig i valet i september.

Inga kommentarer: