fredag 3 januari 2014

En 20-årig tradition fortsätter!

Efter Jul- och Nyårshelgerna så har det blivit en tradition att Östergötlands läns nykterhetsförbund första veckan på det nya året bjuder in riksdagsledamöter och politiska representanter för landsting och kommunerna till ett samtal kring viktiga frågor. Där en bra tradition tycker jag. Att människor samlas i en förening för att arbeta med frågor man tror på och tycker är viktiga är en grundbult i den svenska demokratin. Den svenska nykterhetsrörelsen har betytt mycket för utvecklingen av det svenska samhället och har en viktig roll att spela i framtiden. Idag var bland annat Joakim Stenman från polisens ungdomsenhet inbjuden föreläsare. Hans kunskap om hur lätt ungdomar kan köpa alkohol av langare som gör grova pengar på den handeln är viktig information att ta till sig. Det går att öka samarbetet mellan myndigheter, organisationer och kommuner för att stärka det förebyggande arbetet. Det var även mycket intressant att lyssna på representanter för organisationen Unga Kris. det är unga människor som har personlig erfarenhet av missbruk och utanförskap. Det är klart att de med den livserfarenheten har en hög trovärdighet när de diskuterar dessa frågor. Vi fick även en liten minidebatt kring det individuella ansvaret och samhällets strukturbrister. Jag tycker det är märkligt att representanter för Kristdemokraterna har så svårt att ta till sig den forskning och fakta som bland annat Östgötakommissionen plockat fram. Vi har stora skillnader i landet och Östergötland vad gäller barns förutsättningar. De socio- ekonomiska skillnaderna är för stora. Arbetslöshet, dålig ekonomi, låg utbildningsnivå är alla viktiga faktorer som formar förutsättningarna för det enskilda barnet.

Inga kommentarer: