onsdag 8 januari 2014

Hög tillgänglighet till vård

Vi socialdemokrater ser god tillgänglighet till den nära sjukvården som en prioriterad fråga. Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället. Därför ska det alltid finnas resurser på samtliga vårdcentraler att möta patienters behov. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och man ska direkt kunna få boka en tid till besök eller behandling. ingen ska nås av meddelandet att telefontiderna är slut. Vi vill utveckla olika IT-lösningar som innebär att den vårdsökande själv kan logga in och boka tid på sin vårdcentral via nätet. Vårdbehov som är vanligt förekommande ska så långt som möjligt mötas nära medborgaren. Därför garanterar vi vårdcentralsverksamhet i länets alla kommuner. Många gånger är det möjligt att motverka skador och sjukdomar med tidiga insatser, något som ger en vinst både för den enskilde och för samhället. Vårdcentralerna måste också rustas för att klara av att möta den psykiska ohälsan bland sina patienter. Vårdcentralerna spelar en viktig roll i det sjukdomsförebyggande hälsoarbetet och för att nå målet om en jämlik hälsa.

Inga kommentarer: