tisdag 7 januari 2014

Rusta upp järnvägen

Sverige är beroende av bra infrastruktur. Inte minst gäller det järnvägsnätet. Det är alldeles uppenbart att vårt järnvägsnät drabbats av allvarliga brister i underhållet, med olyckor som följd. Tågtrafiken drabbas av störningar som drabbar resande och företag. Det har Sverige inte råd med. Det borde finnas en politisk samsyn i att satsa på en upprustning av det svenska järnvägsnätet. Det spelar ju ingen roll hur moderna tåg vi kan köpa in om rälsen och infrastrukturen runt järnvägssystemen inte underhålls.

Inga kommentarer: