måndag 27 januari 2014

Öka tillgängligheten i sjukvården

Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället. Dagens vårdgaranti reglerar bara väntetiden vid varje besök och inte patientens sammanlagda väntetid. Bristen på besked är ofta frustrerande och skapar stort missnöje med vården. På det här området vill vi socialdemokrater mer än de borgerliga partierna som just nu styr landstinget i Östergötland. -Den som mår dåligt ska aldrig behöva fastna i långa telefonköer eller behöva vänta längre på behandling än vad som är medicinskt motiverat. Sjukvården ska vara köfri och alla ska känna sig trygga i att vården finns tillgänglig när behoven dyker upp. -Patienten ska så snabbt som möjligt få veta när behandlingen ska genomföras. Innan man lämnar vården ska man ha besked om när nästa återbesök eller behandling ska ske. -Alla delar i hälso- och sjukvården ska inkluderas i ett patientkontrakt där det ska finnas en tidsplan för remisser och behandlingar och det ska framgå vem som är ansvarig.

Inga kommentarer: