söndag 12 januari 2014

Överbeläggningar och vårdplatser

Sjukhusen i Östergötland ska ha tillräckligt med vårdplatser för att på ett säkert och tryggt sätt ta emot sina patienter. Alla som behöver sjukhusvård ska kunna känna sig trygga i att de får vård på rätt avdelning och av personal med rätt kompetens. Vi Socialdemokrater vill ta itu med utmaningen att kraftigt minska överbeläggningarna på länets tre sjukhus. Överbeläggningarna och brist på vårdplatser är en risk för patienterna, för medarbetarnas arbetsmiljö och för tillgängligheten till vården. Vid kraftiga överbeläggningar kan risken att drabbas av följdinfektioner och andra vårdrelaterade skador öka för patienterna. Arbetet mot vårdrelaterade skador och infektioner måste prioriteras i vårt landsting.

Inga kommentarer: