torsdag 30 januari 2014

Patientnämnden

Patientnämnden är viktig i landstingets organisation. Patientnämnden är en från vården fristående instans dit patienter och deras närstående kan vända sig för att rådgöra eller ha synpunkter på hälso- och sjukvården. Nämndens uppdrag är att stödja och hjälpa enskilda patienter, främja kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen och därigenom bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. De synpunkter som kommer till patientnämnden är viktiga för att kunna utveckla vården och rätta till det som fungerar mindre bra. Menar vi allvar med orden "patienten i centrum" så är det också självklart att verktygen måste finnas för att ta tillvara på de förslag till förbättringar som patienterna framför. Det är inte tillfredställande att de tjänstemän som arbetar åt patientnämnden är så hårt belastade att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. Tjänstemännen på patientnämnden i Östergötland handlägger flest ärenden per tjänsteman jämfört med övriga patientnämnder i Sverige.

Inga kommentarer: