tisdag 14 januari 2014

Hälso- och sjukvårdens framtidsfrågor

Idag har Corren publicerat en artikel som jag skrivit om framtidens hälso- och sjukvård. Jag har pekat på några av de utmaningar som vården har i framtiden. Det handlar om tillgänglighet till vården. Ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. För Östergötlands del handlar det bland annat om att förbättra situationen inom cancersjukvården. I jämförelse med andra landsting får de östgötska patienterna vänta längre tid mellan specialistläkarbesök, diagnosbesked och första behandling. Vården måste bli bättre på att utgå ifrån patientens perspektiv. En patientcentrerad vård är en vård som utgår ifrån en helhetsyn på patienterna. En annan punkt handlar om att rusta primärvården för framtidens utmaningar. Bra vårdcentralsverksamhet är av stor betydelse för en trygg och tillgänglig vård, som finns där när medborgare behöver den. I artikeln har jag pekat på behovet av gemensamma IT- satsningar inom vården. Här kan landstingen göra mycket mer. Goda IT lösningar frigör tid för vårdpersonalen. En av de mest centrala punkterna handlar om att andelen äldre i befolkningen kommer att fortsätta öka. Patienter inom hälso- och sjukvården kommer successivt i allt högre grad att bestå av äldre med kroniska sjukdomar. Vi måste rusta sjukvården för att möta dessa patienter behov. Vi socialdemokrater är beredda att överta den politiska ledningen av landstinget från den nuvarande moderatledda ledningen efter valet 2014. Det krävs en ny, framtidsinriktad politik för att möta vårdens utmaningar. Vi är beredda!

Inga kommentarer: