söndag 26 januari 2014

Regeringen och infrastrukturen

Goda kommunikationer är avgörande för svensk sysselsättning och tillväxt. Fungerar inte transporten av människor som ska till sina arbeten och fungera inte transporten av gods så drabbas vår ekonomi oerhört hårt. Detta borde vara självklarheter för ansvarsfulla politiker. Jag blir beklämd när Dagens Nyheter idag refererar till Maud Olofssons kommande memoarer "jag är den jag är." Ett avsnitt behandlar den konflikt som bröt ut i regeringen runt 2008 kring just infrastrukturfrågorna. Tydligen ville Centerpartiet satsa på underhåll av vägar och järnvägar. Olofsson tecknar en bild av att partiledningen för moderaterna med Fredrik Reinfeldt var ointresserade av dessa frågor. Hon skriver; " Moderaterna hade dock ett helt annat fokus och uppfattade allt tal om järnvägar och vägar som landsbygdens sammansvärjning. De var bara intresserade av några enstaka vägprojekt, och då främst i Stockholmsregionen." Regeringen hade möjligheten att göra viktiga satsningar på infrastrukturen 2008. Moderaterna bromsade och har naturligtvis ett oerhört stort ansvar för dagens situation.

Inga kommentarer: