måndag 20 januari 2014

Långa väntetider för cancerpatienter i Östergötland

Under hösten förra året publicerade socialstyrelsen för tredje året en kartläggning kring väntetider inom cancersjukvården. Av nio undersökta diagnoser har Östergötland längre väntetider än rikssnittet i 7 diagnosgrupper. När det gäller lungcancer, bröstcancer och hudcancer ligger landstinget i Östergötland bland de landsting där man får vänta allra längst. Det anmärkningsvärda är att tidigare mätningar också placerat Östergötland bland de landsting som har den längsta väntetiden. Socialstyrelsen har i rapporten ett tydligt patientperspektiv och betonar att det innebär en stor stress och oro att behöva vänta på ett sjukdomsbesked. Det är av största vikt att vården som landstinget i Östergötland erbjuder inte bara håller högsta medicinska kvalitet, utan också att tillgängligheten är snabb och trygg. Patienter ska inte behöva vänta oförklarligt länge innan behandling startar. Andra landsting har visat att det går att korta väntetiderna, om man bara är beredd att prioritera detta. Det är alldeles uppenbart att nuvarande moderatledda landstingsledning inte gjort tillräckligt för att minska väntetiderna för cancerpatienter i Östergötland. Jag skulle gärna se ett genomarbetat handlingsprogram, som innebär en ordentlig satsning på cancersjukvården i länet.

Inga kommentarer: