måndag 10 mars 2014

Årsmötestider

Att bilda föreningar är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige. Den rättigheten är en grundbult i vår demokrati. Människor som har samma intressen går ihop i en förening, som styrs av medlemmarna. Ingen annan har någon bestämmanderätt än de som betalar sin medlemsavgift. Runt om i vårt land är det många människor som lägger ner hela sin fritid på just sin förening, det kan vara ortens kulturförening, idrottsförening eller lokalavdelningen för en politisk organisation. De kommande veckorna är årsmötestider för alla dessa föreningar. Verksamheten ska utvärderas, ekonomin redovisas och planerna inför nästa verksamhetsår ska beslutas. För min egen del försöker jag alltid tacka ja till hedersuppdraget att sitta ordförande på dessa föreningarnas årsmöten när jag får frågan. Jag tycker det är så roligt och faktiskt inte så lite högtidligt. Den fria föreningsrätten måste alltid försvaras.

Inga kommentarer: