torsdag 13 mars 2014

Socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik

Lena Hallengren som är socialdemokraternas talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor på nationell nivå besökte (s) gruppen inom SKL idag. Det känns mycket bra att vi har en tydlig hälso- och sjukvårdspolitik även på nationell nivå. I vår alternativa budget satsar vi 2 miljarder extra på sjukvården. Främst behöver vi rusta sjuvården för de äldres behov. Förbättrad tillgänglighet är också en prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Vi har alldeles för långa väntetider på besked inom cancersjukvården i Östergötland. Hälso- och sjukvården måste också organiseras på ett sådant sätt att vårdens medarbetare får mer tid till patientkontakter. Idag överbelastas medarbetarna med för mycket administrativa uppgifter som tar tid. Forskning och utvecklingsfrågorna är centrala för att utveckla en hälso- och sjukvård som håller hög medicinsk nivå. Regionalt är vi tydliga med att vi vill se en långsiktig satsning på våra vårdcentraler. Alla östgötar, oavsett var man bor, ska ha rätten att känna sig trygg med den vård som vårdcentralen kan ge. Vården ska styras demokratiskt och finansieras solidariskt. Vården ska ges efter behov. De med störst behov får hjälp först! Jag vill vara med att utveckla hälso- och sjukvården för framtiden.

Inga kommentarer: