måndag 31 mars 2014

Bra möte med Vision

Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade vi ett bra möte med fackförbundets Visions ledning och företrädare på landstingssidan. Vi diskuterade naturligtvis hur landstinget kan utvecklas till en attraktiv arbetsgivare. Dialog och samtal med varandra är en viktig del för att lyckas med uppgiften. Det krävs också att politiken förmår att ta ett arbetsgivaransvar. Den nuvarande borgerliga landstingsledningen gör inte det. Det är alltid någon annan del i organisationen som "äger frågan". Vi ska inte detaljstyra men det är politikens ansvar att faktiskt peka ut och ta ansvar för vilka mål vi sätter upp. Jag är också övertygad om att vi måste bli bättre på att utnyttja olika medarbetares yrkeskunskap när vi organiserar olika vårdprocesser. Rätt kompetens på rätt plats under rätt tid är en viktig utgångspunkt för ett sådant arbete. Arbetstidsmodellerna kom också upp i vårt samtal. Får vi möjlighet att leda landstinget så är det en av de första åtgärderna som vi ska genomföra. Det ska bli tillåtet med lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Det finns ett stort mervärde kring sådana lösningar.

Inga kommentarer: