tisdag 25 mars 2014

Hur ska landstinget fördela sina resurser?

Vård ska ges efter behov. De patienter med störst behov ska prioriteras först och vi ska ha en effektiv organisation som utnyttjar skattemedlen på bästa sätt. Detta är lätt att säga men ska också genomföras i verkligheten. Därför är det mycket bra att landstinget i Östergötland under ett antal år har samlat chefer och ledare, förtroendevalda och fackliga företrädare till en resursfördelningskonferens för att just arbeta med dessa frågor. Det här arbetssättet går att utveckla ytterligare då vi kan bli bättre på att även diskutera vilka konsekvenser socialstyrelsens nationella riktlinjerna får på vårdens innehåll. Vi kan även bli bättre på att utnyttja det arbete som görs i behovsanalyserna och brukardialogerna. Under dagen hade vi också ett viktigt fokus på patientsäkerhetsområdet. Även här kan Östergötland förbättra sig.

Inga kommentarer: