tisdag 18 mars 2014

Vi prioriterar bra vårdcentraler

Östergötland ska ha landets bästa vårdcentraler! Det är en tydlig målsättning i den politik vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat den här mandatperioden. Vi tre partier genomförde ett bra besök hos ledningen för flera vårdcentraler i Östra Östergötland idag. Att säkra läkarbemanningen, minska den administrativa belastningen och tillåta flexibla lösningar är några av de åtgärder som måste till för att utveckla våra vårdcentraler. Vi pratade också styrning och ledning av verksamheten. Politiken måste ställa upp tydliga mål. Vi presenterade redan för två år sedan ett förslag till förändrad ägarstrategi för de landstingsdrivna vårdcentralerna. Vi vill se satsningar på snabba effektiva beslutsvägar, betona forskning och utveckling och ge ledningen mandat att utveckla lokala lösningar. Vi måste kunna besvara frågan varför en medborgare i Östergötland ska lista sig på en vårdcentral driven i landstingets egen regi. Tyvärr avvisar den moderatledda landstingsledningen vår politiska inriktning.

Inga kommentarer: