söndag 9 mars 2014

Politiskt arbete

Nu är mycket av det nödvändiga interna arbetet ett valår avklarat. Politiska program är beslutade och processen att utse kandidater till de olika valen är avklarade. Nu blir det mer och mer av utåtriktad verksamhet. Det är bra stämning och lätt att agera för en socialdemokratisk politik. Många är trötta på den borgerliga regeringens politik och när det gäller sjukvården så är det väntetider och tillgänglighet som diskuteras. Även hur vårdcentralerna fungerar kommer upp i samtalen. Vi socialdemokrater har en bra hälso- och sjukvårdspolitik där förbättrad tillgänglighet är en central punkt. Partivännerna i kommunen har genomfört en viktig kampanj kring äldreomsorgen där kvalitetsfrågorna lyfts fram på ett tydligt sätt. Nu är det 189 dagar kvar till valdagen den 14 september!

Inga kommentarer: