söndag 30 mars 2014

Framtidskontrakt för östgötsk sjukvård

Det finns viktiga framtidsutmaningar för den svenska och östgötska sjukvården som måste mötas med en kraftfull och aktiv politik. Vi lever allt längre och antalet äldre blir fler. Det är i grunden något positivt och en fantastisk framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att behoven av vård ökar. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. I takt med de medicinska framstegen ökar människornas rättmätiga förväntningar och krav på att ta del av vad den bästa sjukvården har att erbjuda. Det kräver långsiktig planering och resurser. Denna långsiktighet saknas idag. Vi Socialdemokrater prioriterar nationella investeringar i sjukvården framför sänkta skatter. Stödet för den solidariskt skattefinansierade sjukvården är mycket stort, men kan komma att undergrävas om kvaliteten inte kan upprätthållas. Vi är övertygade om att det finns en annan väg än den borgerliga politiken. Vi Socialdemokrater vill göra ett handslag med svenska folket om sjukvården. Sjukvården behöver mer resurser, mer personal och en ny färdriktning. Sjukvården måste kunna prioritera de sjukaste och sköraste samtidigt som vi håller en god tillgänglighet och service för patienter med lättare eller akuta åkommor. Det ska vara hälsotillståndet som avgör när och hur man får del av den offentligt finansierade sjukvården - aldrig privatekonomin eller olika privata försäkringar. Sjukvården i Östergötland är bra, men kan bli mycket bättre. Många känner oro inför framtiden. Kan jag få hjälp när jag behöver. Hur är det med cancersjukvården? Hur länge behöver jag vänta på behandling. Så här tänker vi Socialdemokrater i Östergötland inför framtiden. Vi vill att vårdköerna ska bort. De är inte bara besvärliga för patienterna, utan också dyra för samhället. Därför strävar vi efter bättre tillgänglighet och sjukvård utan köer. Det ska vara enkelt att få kontakt med vårdcentralerna. Kontakten kan ske på olika sätt. Via telefon, mejl eller via mina vårdkontakter. Alla östgötar kan få bättre hälso- och sjukvård. Men en vård i toppklass kräver välutbildad personal och framgångsrik forskning. Modern sjukvård måste vara öppen för nya tankar och för nya arbetssätt. Det här är några av våra idéer för den framtida sjukvården!

Inga kommentarer: