söndag 23 mars 2014

Utveckla vårdcentralerna

Långsiktigt så behöver primärvårdens finansiering stärkas. Speciellt prioriterat är att utveckla vårdcentralerna i områden med stor ohälsa. Den socioekonomiska andelen av ersättningen ska öka för att bättre spegla de hälsoförutsättningar som finns hos befolkningen. Genom att kombinera ett ersättningssystem som bygger på vårdtyngd och socioekonomi skapas bättre förutsättningar att motverka ohälsa. Vårdbehov som är vanligt förekommande ska så långt som möjligt mötas nära medborgaren. Därför garanterar vi vårdcentralsverksamhet i länets alla kommuner . Vi socialdemokrater ser god tillgänglighet som en prioriterad fråga. Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället. En stor utmaning för landstinget är att åtgärda den brist på läkarresurser som råder idag. Att vara beroende av bemanningsföretag är ingen bra långsiktig utveckling. Landstinget måste göra mer för att utvecklas till en attraktiv arbetsgivare som kan säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Inga kommentarer: