torsdag 6 mars 2014

Regionalt Cancercentrum Sydöst

Vårt regionala Cancercentrum Sydöst har haft en utvecklingsdag i Kalmar. Det var en bra dag. Vi fick bland annat höra en stark beskrivning av dagens cancersjukvård utifrån ett patientperspektiv. Generaldirektören för socialstyrelsen Lars-Erik Holm gjorde en beskrivning vilka förväntningar myndigheten har på cancersjukvården. Det här är ett område där Östergötland måste förbättra sig. Bland annat så har vi alldeles för långa väntetider. Kan andra landsting korta tiden mellan första besöket hos specialistläkare och behandlingens start så måste Östergötland kunna göra samma sak. Socialstyrelsen pekar också på de stora skillnaderna som finns mellan de olika landstingen. Vi passade också på att träffa våra partivänner från Kalmar och Jönköping för att diskutera gemensamma frågor när vi nu går in i en välrörelse. Det är alltid bra att lyssna på varandra och reflektera tillsammans.

Inga kommentarer: