tisdag 4 mars 2014

Landstingsstyrelse

På veckans sammanträde med Landstingsstyrelsen så är det flera intressanta ärenden som ska behandlas. Ett ärende handlare om en gemensam handlingsplan för eHälsa i Östergötland. Syftet är att hitta gemensamma IT lösningar för vård- och omsorg i regionen och nationellt. Bra IT- lösningar kan öka patienternas delaktighet i vården. Bra IT- lösningar är även bra för patientsäkerheten. Men ska vi lyckas så måste graden av samverkan mellan landstingen och även mellan landstinget och omgivande kommuner öka markant. Förslaget till handlingsplan för Östergötland är ett steg i rätt riktning!

Inga kommentarer: