söndag 4 maj 2014

Bra besked från (s)

I kvällens partiledardebatt i Agenda levererade vi socialdemokrater besked. Stefan Löfven tog debatten kring jobbpolitiken på ett tydligt sätt. Den borgerliga regeringen har misslyckats med sysselsättningspolitiken. Det som var massarbetslöshet 2006 är tydligen ett normalläge i det borgerliga Sverige. Vi har lagt förslag på en utvecklad näringslivspolitik och att verkligen forma en framåtsyftande innovationspolitik för Sverige. Satsningen på utbildning är en annan strategisk åtgärd. Vi har hög arbetslöshet samtidigt som företag har svårt att få tag i arbetskraft. Matchningen måste fungera mycket bättre. Ungdomsarbetslösheten är för hög! Vi har lagt förslag på åtgärder där jobb och studier kan kombineras. Alla ungdomar måste kunna få uppleva känslan att vara efterfrågad. Det är så uppenbart att vi har en regering som nöjer sig med att förvalta landet. Framtidsförslagen lyser med sin frånvaro.

Inga kommentarer: